Met nadruk willen wij U wijzen op het Hormann Brandput inspectie Systeem (HBS).

Steeds meer gemeentes,brandweerkorpsen,instellingen en bedrijven moeten voldoen aan gestructureerde periodieke keuring van geboorde brandputten.
Het is uiteraard van het grootste belang dat evenals blusmiddelen de brandputten naar behoefte functioneren indien dit noodzakelijk is.

Met het HBS-systeem voldoet U aan alle wettelijke normen en verplichtingen.

Het HBS-beoordelingsprogramma is als enige KIWA gecertificeerd.

Een inspectie en keuring bestaat o.a. uit het houden van een capaciteitsproef, inspectie van de bron op beschadigingen en het uitvoeren van kleine preventieve onderhoudsmaatregelen.

Door versleten afdichtingrubbers,kleine lekkages of beschadi­gingen neemt de capaciteit van een brandput in belangrijke mate af.  

De x- en y-coördinaten van de brandput worden ingemeten voor de exacte plaatsbepaling.

Deze informatie is belangrijk voor de brandweer

De inspectie en keuring worden digitaal vastgelegd mbv een veldwerkcomputer volgens een uitgebreide checklist en beoordelingsprogramma.

De brandput wordt voorzien van een zichtbare keuringssticker met daarop vermeld de datum van de laatste inspectie.

Tevens wordt de brandput voorzien van een ID-chip waarop alle informatie wordt opgeslagen en opgenomen in onze database waardoor wij automatisch de inspectie verzorgen bij de volgende interval. De brandput word jaarlijks gekeurd.
Hiervoor hoeft U dus zelf geen actie te ondernemen !

A
angezien wij meerdere onderhoudscontracten door geheel Nederland in beheer hebben, zijn wij in staat om deze keuringen relatief goedkoop te houden.

Eventuele reparaties en of vervanging van materialen worden separaat in rekening gebracht.

De keuring wordt uitgevoerd met een speciaal voor dit doel ontwikkelde inspectiewagen

Wilt U meer informatie of een inspectiecontract afsluiten ?

Vul het e-mail formulier in of neem telefonisch contact op met onze coördinator: Geert van 't Zand tel: 0529-480910

 

kijk op www.luinstra.nl